Kategoriler
Alışveriş Sepetiniz

1000 TL ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz

Gizlilik Sözleşmesi ve Politikası / KVKK Kanunu Bilgilendirme


** Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri / www.mercankutusu.com üyelik iptal Işleminizi info@mercankutusu.com Adresine E-Posta Göndererek Gerçekleştirebilirsiniz. E-Posta Içeriğinde Üyelik Iptalini Belirtmeniz Gerekmektedir.

** Tüm Kredi Kartı Ve Kişisel Bilgileriniz, Internet Güvenlik Standardı Olan SSL Secure Sistemi Ile 128 Mbit Şifrelenmiştir. Bu Şekilde, Internet Üzerindeki Dolaşımları Sırasında Herhangi Bir Şekilde Bu Bilgilerinizin Istenilmeyen Kişi Veya Kurumlar Tarafından Ele Geçirilmesi Önlenmiştir. Gizlilik Politikamız Ile Ilgili Her Türlü Soru Ve Öneriniz Için Sitemizdeki Iletişim Bölümünden Bize E-Posta Gönderebilirsiniz.

** Sitemizde Bir Satın Alma Yaptığınızda Size Ait Mali Bilgilerin, Işleminizi Gerçekleştirmek Için Gerekli 3. Şahıslara (Bankalar, Kredi Kartı Şirketleri Vb.) Verilmesini Kabul Etmektesiniz. Paylaşılacak Bilgiler; Kredi Kartı Numarası, Son Kullanma Tarihi, CVV2 De Dahil Olmak Üzere Gerekli Tüm Mali Bilgileri Içerir.

** Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri Üyesi Olduğunuz Andan Itibaren, Aksi Tarafınızdan Talep Edilmediği Sürece, Günlük Ve Haftalık Bilgilendirme Emailleri, E-Mail Adresinize Gönderilecektir. Dilediğiniz Zaman Bu E-Maillerle Ilgili Değişiklik Yapma, Hizmetten Vazgeçme Ve Yeniden Başlatma Hakkınız Bulunmaktadır. Bu E-Maillerin Içeriği; Satın Almış Olduğunuz Ürün Veya Ürünlerle Ilgili Bilgiler, Ilgileneceğinizi Düşündüğümüz Diğer Ürünler, 3. Kişilerin Reklamlarını Ve Benzeri Bilgileri Içerebilir. Demografik Bilgiler, Sitemizi Kullanıcılarımızın Ilgi Alanlarına Göre Uyarlamak Için Kullanılmaktadır. Bu Bilgiler, Reklamların Hedef Kitleye Uyarlanabilmesini Temin Etmek Maksadıyla Ve Yalnızca Diğer Kullanıcılara Ait Bilgilerle Birlikte Olmak Üzere, Reklam Verenlerle Paylaşılabilir. Bu Bilgilerde Herhangi Bir Şekilde Kişisel Bilgi Verilmez, Sadece Grup Olarak Kullanıcı Eğilimleri Ile Ilgili Bir Takım Çıkarımlar Yapmak Ve Segmentasyon Amacıyla Kullanılır. Toplanan Mali Bilgiler Satın Aldığınız Ürün Ve Hizmetleri Size Fatura Etmek Için Kullanılmaktadır. 

** Sitemizdeki Kayıt Formları, Sipariş Formları, Anketler Ve Benzeri Uygulamalarda, Irtibat Bilgilerinizi (Adınız, Soyadınız, Email Adresiniz, Telefon Numaralarınız Ve Posta Adresiniz) Vermeniz Talep Edilmektedir. Ayrıca, Satın Alma Formunda Kredi Kartı Bilgilerinizi Vermeniz Gerekmektedir. Yukarıda Bahsedilen Kişisel Bilgileriniz; Siparişlerinizi Almak, Ürün Ve Hizmetlerimizi Sunmak, Ödemelerinizi Gerçekleştirmek, Siparişlerinizi Ulaştırmak Ve Siparişleriniz Ile Ilgili Bilgi Vermek, Ürünler Ve Hizmetler Hakkında Pazarlama Amacıyla Sizinle Irtibata Geçmek, Bilgilerinizi Güncellemek, Üyeliğinizi Yönetmek Ve Sürdürmek, Ilginizi Çekebilecek Ürün Ve Hizmetleri Önermek Ve 3. Şahısların Teknik, Lojistik Ve Benzeri Diğer Işlevlerini Bizim Adımıza Yerine Getirmelerini Sağlamak Amacıyla Kullanılmaktadır.

** Sistemle Ilgili Sorunların Tespiti Ve Söz Konusu Sorunların En Hızlı Şekilde Giderilebilmesi Için, Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleriakvaryum.com, Gerektiğinde Kullanıcıların IP Adresini Tespit Etmekte Ve Bunu Kullanmaktadır. IP Adresleri, Kullanıcıları Genel Bir Şekilde Tanımlamak Ve Kapsamlı Demografik Bilgi Toplamak Amacıyla Da Kullanılabilir.

** Kişisel Bilgilerinizin Korunması Ve Gizliliğinizin Sürdürülebilmesi, Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleriakvaryum.com Ekibi Olarak Birinci Önceliğimizdir. Bu Nedenle Vermiş Olduğunuz Bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde Belirtilen Kurallar Ve Amaçlar Dışında Herhangi Bir Kapsamda Kullanılmayacak, Üçüncü Şahıslarla Paylaşılmayacaktır.

Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri web Sitesini Ziyaret Ederek Aşağıdaki Şartları Ve Kuralları Uygulamayı Kabul Etmiş Sayılmaktasınız. Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleriakvaryum.com Üyelik Aşamasında Ve Daha Sonrasında Sizden Bazı Kişisel Bilgilerinizi Talep Eder. 


WWW.MERCANKUTUSU.COM GİZLİLİK VE GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

 Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri Bostanlı Mah. Cengiz Kocatoros Sok. 27/B Karşıyaka-İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu cihat.acar@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVK Kanunu gereğince yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan hakları, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, Yıldız Holding ve iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak,
 • Size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek,
 • Kalite, eğitim ve güvenlik iyileştirmesi sağlamak (örneğin, iletişim numaralarımıza yapılan kaydedilen veya izlenen telefon görüşmeleri ile ilgili),
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak,
 • Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri yanıtlamak,
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak ve kullanılabilir çareleri uygulamak veya zararımızı sınırlandırmak,
 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak,
 • Size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir:

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleritarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz 
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin Şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, Şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

Veri Sorumlusu ve Temsilci 
Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydını gerçekleştirerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olacağını beyan eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir.

Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri, bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, bu metin ile Kanun’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmek üzere açıklanmakta ve "Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni" ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır.

Bilgilendirme 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Kanun’un Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır.

Bitki Kutusu Akvaryum Sistemleri tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme